HEZKUNTZA EREDU BERRITZAILEA

Etapa honetan garatzen dugun metodologia konpetentziala den ikuspegi batetik abiatzen da, eta EKI deritzo. Ez da nahikoa ezagutza akademikoa izatea. Ikasleek bizitzako edozein egoeratan trebea izatea lortu behar dute, pentsatzen eta ikasten, komunikatzen, elkarrekin bizitzen, norbera izaten eta egiten eta ekiten jakin behar dute.

EKI material didaktiko berria eta berritzailea da. Helburua oinarri sendoak lortzea da pertsona bete-betean gara dadin (gizabanako eta gizarteko kide gisa, eta naturaren parte gisa).

Gure ikasleentzat helburu gisa definitu dugun profila lortzea da helburua, eta metodologia Integrazioaren Pedagogian oinarrituta dago. Ikasleek ikasitakoa praktikan jarri behar dute, eta eskuratutako tresnekin arazoak konpondu, egoera berrietara egokituz.

Diziplinarteko prozedurak, IKTak eta hizkuntza-gaitasunak jarduera eta irakasgai guztietan txertatuta daude, modu mailakatu eta koordinatuan.