Paz de Ziganda ikastolan, gure proposamena prestakuntza akademikotik haratago doa. Bizitzako erronkei aurre egiteko gai diren pertsonak eta ikasleak prestatu nahi ditugu.

Prestakuntza integral hori lortzeko orientazio lana funtsezkoa da. Ikastolako tutoreek, ondo prestatuak eta gure proiektuarekin konprometituak izanik, talde lanean aritzen dira orientatzaileekin batera gure ikasle bakoitzaren onena lortzeko. Jarraipen pertsonalizatua funtsezko ezaugarria da gure hezkuntza-proiektuan. Lan hori taldean egiten da.

Gure lana erraztu eta gidatzea da, ikaslea bera izan dadin bere ikaskuntzen eta bilakaera pertsonalaren protagonista.

Tutoreen laguntza, aholkularitza psikopedagogikoko talde osoarekin batera, ezinbestekoa da ikasle bakoitzak bere ibilbidean erabaki onenak har ditzan, bai hautazkoak aukeratzeko, bai bere ezaugarri pertsonaletara, kezketara eta interesetara hobeto egokitzen diren ibilbide akademikoak aukeratzeko. 

Gainera, DBHn eta Batxilergoan, ikasleek eta familiek orientazio akademiko-profesionala jasotzen dute, unibertsitateetara edo lanbide-heziketako zentroetara bisitak barne, eta, oro har, informazioa jasotzen dute, bai eta dagozkion matrikulazio-prozesuei buruzko informazioa ere.

 

Orientaline

 

 

 

PREBENTZIO ETA GARAPEN PROGRAMETAN OINARRITUTAKO HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

Orientazioaren helburua alderdi guztietan ikasleen garapen integralean laguntzea da: akademikoa, kognitiboa, profesionala, soziala, emozionala, morala, prebentziozkoa, eta abar.

Hau da, ohiko ikasgaietan aintzat hartzen ez diren garapen pertsonaleko alderdiei dagokie: irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuetan, aniztasunari arreta ematea eta prebentziorako eta giza garapenerako orientazioa.